NPO法人 相続アドバイザー協議会®の会員には、「一般会員」と「認定会員」があります。
nintei_kaiin

NPO法人 相続アドバイザー協議会®定款より抜粋

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、一般会員および認定会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)一般会員
この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)認定会員
この法人の目的に賛同し、本会が指定する講座に本会の定める回数以上出席して入会した個人